FSMA vergund

Onafhankelijk Financieel Planner

 

FSMA vergunning

Onafhankelijk Financieel Planner

Peter VERBEECK heeft met zijn vennootschap Financial Consult Company de vergunning gekregen als Onafhankelijk Financieel Planner. Deze vergunning, die uitgebreid gereglementeerd en uitsluitend onder strikte voorwaarden te verkrijgen is, wordt uitgereikt door het FSMA, de autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, die in opdracht van de overheid zaak maakt van integere financiële markten en een  behoorlijke behandeling van de financiële consument. Hiermee treedt hij toe tot het zeer selecte clubje van (slechts !) 6 erkende  Onafhankelijk Financieel Planners. Daarenboven is hij meer dan de anderen reeds 17 jaar actief bij het coachen van ondernemers en particulieren bij de opbouw en het optimaliseren van hun vermogen op basis van behoeften en doelstellingen, en het begeleiden bij de verwezenlijking van het door Financial Consult Company of derden voorgestelde actieplan.

De raad bestaat altijd uit een multidisciplinaire analyse van de situatie waarbij – behalve indien de cliënt het uitdrukkelijk anders verzoekt – volgende 4 aspecten steeds aan bod komen:

  1. Het burgerlijk recht: burgerlijk recht omvat de regels voor de onderlinge (rechts-)verhouding tussen burgers (personen- en familierecht, vermogensrecht, …)
  2. Het fiscaal recht en de fiscaliteit: fiscaal recht is het vakgebied van het recht dat betrekking heeft op de grondslag, de berekening en de heffing van belastingen. Fiscaliteit kan worden gedefinieerd als het belastingsysteem dat niet alleen het fiscaal recht maar ook het fiscaal beleid omvat.
  3. De sociale zekerheid en de bestaanszekerheid: met sociale zekerheid en bestaanszekerheid wordt op de eerste plaats een analyse van de elementen met betrekking tot de vier pijlers van de bestaanszekerheid en de bijhorende fiscaliteit bedoeld (wettelijk pensioen, aanvullend bedrijfspensioen met fiscale voordelen, individueel pensioensparen met mogelijk fiscaal voordeel, individueel sparen en beleggen zonder fiscaal voordeel).  Indien relevant kunnen bepaalde aspecten van de sociale zekerheid zoals het stelsel van ziekte- en invaliditeitsverzekering eveneens aan bod komen. Een exacte pensioenberekening gebeurt evenwel niet door Financial Consult Company.
  4. De economische en financiële context: met economische en financiële context worden op de eerste plaats de algemene macro-economische tendensen bedoeld (bijvoorbeeld: periode van inflatie of van deflatie, hoge of lage rente enz.) en de andere tendensen die relevant worden geacht op grond van de samenstelling van het vermogen.

 

Voor informatie: vraag hier de uitgebreide brochure aan.

Voor tarieven: vraag uw gepersonaliseerde offerte.

Financial Consult Company bvba

Stationsstraat 60 bus 1, 3910 Neerpelt

Ondernemingsnummer BE 0465.632.167 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt