FSMA vergund

Onafhankelijk Financieel Planner

 

Het  verzekeringstestament

Ideaal voor belastingvriendelijke vermogensoverdracht, ook voor echtgenoten

De technische en juridische mogelijkheden van een verzekeringstestament kunnen er voor zorgen dat er belastingvrij vermogen kan overgedragen worden, ook aan de echtgeno(o)t(e).

Deze techniek, die toepasbaar is voor veel situaties, al dan niet voorafgegaan door een ‘vrije’ of notariële schenking, kan ook een wettelijke terugkeer voorzien.

Artikel over schenking van de afkoopwaarde.

Door de federale wetgeving én de Vlaamse fiscale interpretatie, wordt dit best begeleid met de nodige stappen en documenten. Alleen hiermee levert het verzekeringstestament het gewenste antwoord in quasi alle omstandigheden.

Uitsluitend een gespecialiseerd adviseur kan u hierbij begeleiden.

Meer info?

Contacteer ons en klik hier

Opgelet:

dit krijgt u niet klaar via een Belgische bank; die zijn immers behept met hun eigen systemen en producten, waardoor ze noodgedwongen minder interessante oplossingen voor u moeten voorstellen.

Financial Consult Company bvba

Stationsstraat 60 bus 1, 3910 Neerpelt

Ondernemingsnummer BE 0465.632.167 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt