FSMA vergund

Onafhankelijk Financieel Planner

 

Uw persoonlijk vermogen is ons werkterrein

Dit vermogen (her-)structureren, verbeteren waar nodig, uitbreiden en U hierbij begeleiden als coach.

Werkwijze

Persoonlijk onderzoek:

alle onderdelen worden doorgelicht. Hiervoor verzamelt U alle relevante informatie met onze ‘Persoonlijke Financiële Audit’

samenleving/gezin

gezinswoning

ander vastgoed

eigen zaak

pensioenvoorzieningen

portefeuille en roerende middelen

geldelijke in/uitstroom

verzekeringen/leningen

risicovoorzieningen

successieplanning

persoonlijke wensen en verlangens

Al uw financiële gegevens worden in relatie gebracht tot elkaar.  Met aandacht voor risicobescherming, inkomenszekerheid en vermogensvorming, de fiscale consequenties ervan en bestedingsoptimalisatie. Onderzoek naar mogelijke verbeteringen, met duidelijk en gefundeerd advies.

Uitvoering

Voorbereidend gesprek, kennismaking en doelbespreking korte/lange termijn.

Opmaken persoonlijk ‘Integraal Financieel Advies’

- huidige totale financiële situatie helder in kaart

- inventaris van verbeterpunten

- indicatie van haalbaarheid

- persoonlijk stappenplan

Afleveren en  bespreken van ‘Integraal Financieel Advies’ met:

- opgave van actuele financiële situatie

- opgave van uw huidige verzekeringen en leningen

- opgave van uw actueel vermogen

- analyse van uw actuele risicobescherming

- analyse van uw actuele pensioenvoorzieningen

- balans van inkomsten/uitgaven

- balans van uw vermogen

- indicatie van successierechten

- opgave & motivatie van de verbetermogelijkheden

Jaarlijkse opvolging inzake strategische gebeurtenissen en realisatie verbetermogelijkheden en stappenplan, met aflevering van geactualiseerd bundel ‘Integraal Financieel Advies’.

Permanente bijstand bij alle tussentijdse financiële vragen, zonder extra factuur. Vast tarief dus geen onverwachte kosten. Strikt onafhankelijk dus geen belangenvermenging.

Financial Consult Company bvba

Stationsstraat 60 bus 1, 3910 Neerpelt

Ondernemingsnummer BE 0465.632.167 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt