FSMA vergund

Onafhankelijk Financieel Planner

 

Verdubbel uw vermogen in 9 jaar tijd

Kapitaalverdubbeling door rente op rente

Gaat rente op rente snel? Het antwoord is bevestigend. De snelheid  is afhankelijk van de rente die u ontvangt, en het aantal jaren dat u het geld laat staan. Natuurlijke groei heeft ook zijn tijd nodig, denk maar aan het zaadje waaruit een forse boom groeit. En bij rente op rente kan je zelfs denken aan de situatie waarbij je een aantal konijnen bij elkaar zet.
Rente op rente is niets anders dan uw kapitaal laten staan. Het jaar nadien krijgt u rente en dan heeft u kapitaal + rente.  Weer een jaar later heeft u kapitaal + rente vermeerderd met kapitaal + rente + rente + rente.  Voor de wiskundigen kunnen we spreken van een jaarlijks oplopende reeks K*(1+rente), K*(1+rente)², K*(1+rente)³, ....

En hoe snel uiteindelijk uw kapitaal verdubbelt hangt af van de rente.  Om na 1 jaar het dubbele te hebben, heeft u 100% rente nodig. Een verdubbeling op 2 jaar heeft 41,4% rente nodig.

1   jr: 100 %

2   jr: 41,4 %

4  jr: 18,9 %

5   jr: 14,9 %

10 jr: 7,2 %

15 jr: 4,7 %

20 jr: 3,5 %

25 jr: 2,8 %

30 jr: 2,3 %

De 70 regel

Om hier makkelijk mee te kunnen omgaan kan je de 70-regel benutten. Die houdt in dat wanneer u 70 deelt door het rentepercentage, u grosso modo  het aantal jaren krijgt die nodig zijn om uw eenmalig ingelegd kapitaal te kunnen verdubbelen.
Voorbeeld:

• Stel rente is 14,9%, dan is dus het aantal jaren= 70/14,9 ofwel 4,7 dus ongeveer 5 jaar.

• Stel rente is 4,7%, dan is dus het aantal jaren=70/4,7=14,9 ofwel afgerond15. 

Uw Vermogen verdubbelt dus bij een rente van 8% na 9 jaar !

Financial Consult Company bvba

Stationsstraat 60 bus 1, 3910 Neerpelt

Ondernemingsnummer BE 0465.632.167 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt